HOE +33,1% GEREALISEERD WERD
Rendementen en feiten

Meer

Aarzel niet

Testen

Great return on investment.

Een rationele methode

Onze strategieën zijn gebaseerd op academisch bewezen markteffecten. Een mix van strategieën en instrumenten zorgt voor diversificatie. Er zijn drie risicocategorieën beschikbaar (defensief, gematigd en agressief). Er kan gebruik worden gemaakt van een beperkte hefboom. De maximale hefboom in de categorie matig risico is ongeveer 7 op 1. Dit is uiterst zeldzaam, omdat er dan al drie strategieën tegelijk een positie zouden hebben.

Er worden alleen liquide instrumenten gebruikt. De liquiditeit garandeert een minimale slip en een goede uitvoering van de orders. De posities staan een paar uur tot tien dagen open, afhankelijk van de strategie. Een vaste tijdstop dekt elke positie. De resultaten worden geleidelijk opgebouwd. De beleggingshorizon moet minstens 18 maanden bedragen.


ENKELE BELANGRIJKE FEITEN

  • Gemiddeld zijn er 2-3 transacties per week.
  • Het percentage winnende trades ligt constant rond de 60%.
  • De gemiddelde winst per transactie is groter dan het gemiddelde verlies per transactie.
  • Het gemiddelde maandelijkse brutorendement is +6,5%.

Meningen

EEN BELEGGING DIE 100% TRANSPARANT IS

Elke strategie, en het markteffect waarop ze gebaseerd is, wordt op deze website in detail beschreven. Als een positie geopend wordt, weten klanten precies wanneer en waarom. 

De open posities zijn in real-time zichtbaar op de website.

Een rekeninguittreksel en een prestatiegrafiek worden dagelijks naar u gemaild.

Investui investment returns per market effect.

De informatiepagina bevat gedetailleerde gegevens over rendement en risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar de prestaties van Investui in het verleden zijn zeker indrukwekkend.

DE TARIEVEN ZIJN LAAG EN FAIR

Ook de kostenstructuur van Investui is transparant en fair. Vergoedingen die traditioneel door fondsen of portefeuillebeheerders worden aangerekend, bestaan gewoon niet.

Informatie
Investui telefoneren.

Er zijn geen vaste kosten, die op uw winst wegen. Er zijn wel enkele faire tarieven waar u rekening moet mee houden.

IEDEREEN HOUDT VAN RISICOSPREIDING EN -BEPERKING

  1. Markteffecten zijn academisch bewezen. Ze geven beleggers een statistisch voordeel.

  2. Vier strategieën, gebaseerd op vier markteffecten, diversifiëren het risico.

  3. Vier instrumenten (DAX, S&P 500, goud en USD/GBP) diversifiëren het risico.

  4. Klanten zijn niet permanent blootgesteld aan risico. De meeste wordt drie dagen of minder aangehouden.

  5. Elke positie heeft een vaste tijdstop.

Klanten kiezen hun risicocategorie (defensief, matig of agressief). De meeste particulieren hebben enkel kopen-en-houden beleggingen. De actieve aanpak van Investui is een diversificatie van uw beleggingen.


Investui feiten en cijfers.


Gratis nieuwsbrief over beleggen met Investui.