GRATIS WEBINAR
Alles over Investui

Registreren

Investing in the end of month effect.

Het End of Month effect

Het 'End of Month' effect is het onderwerp van veel wetenschappelijk onderzoek. Statistieken tonen dat aandelenkoersen, en dan vooral de koersen van Amerikaanse aandelen, de neiging hebben te stijgen gedurende de laatste en de eerste dagen van de maand.

In hun studie – Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective – berekenen de economisten Lakonishok en Smidt dat het grootste deel van het gemiddelde jaarlijks rendement van de Dow Jones index over de periode 1897-1986 gerealiseerd wordt in de eerste en de laatste dagen van de maand. Ongelooflijk maar waar, de index houden gedurende de rest van de maand draagt over deze periode weinig bij tot het rendement!

De economisten Carchano en Tornero besluiten in hun academische studie – Calendar Anomalies in Stock Index Futures – het volgende: "Onze analyse toont dat het 'End of Month' effect het enige kalendereffect is dat over de lange termijn voor de S&P 500 future zowel statistisch valabel blijft als economisch significant is."

Investui gebruikt de S&P 500 index om te profiteren van het 'End of Month' effect. De strategie opent een positie vier beursdagen voor het einde van de maand en verkoopt de positie vier beursdagen na het einde van de maand. Veel ervaren beleggers hebben gelijkaardige strategieën.

RESULTATEN

Deze grafiek toont de brutowinst gegenereert door het End of Month effect voor klanten. In 2019 bedroeg de winst 6.770 €. In 2020 bedroeg de winst 33.040 €. De winst is voor een positie van 1 future of het equivalent in CFD's.

Investing in the end of month effect

Deze grafiek toont de brutowinst gegenereert door het End of Month effect gedeeltelijk op basis van een back-test over 10 jaar en gedeeltelijk op basis van echte rendementen. De weergegeven winst is voor een positie van 1 future of het equivalent in CFD's.
Back-test the end of month effect


WAAROM WERKT DEZE STRATEGIE

De economisten zijn 100% akkoord over het bestaan van het 'End of Month' effect. De meningen verschillen echter over waarom dit efffect zich voordoet. Algemeen kan gesteld worden dat het effect verschijnt door een samenloop van grootscheepse veranderingen in aandelen (ver)kopen. Aan het einde van de maand verandere fondsen en verzekeringen de samenstelling van hun portefeuilles. Ook veranderingen in de samenstelling van beursindexen en fusies en overnames door bedrijven hebben een aanzienlijke impact op de samenstelling van fondsen en portefeuilles.

Als er momenteel een open positie is, ziet u ze in de live posities tabel.

WAT U MOET WETEN

Een aandeleneffect bevestigd in veel academische studies.
Een strategie met een consistent resultaat over meer dan 100 jaar!
Een beperkt aantal voorvallen (12 per jaar) dus zeer lage orderkosten.
In vergelijking met een index tracker, bent u slechts 20% van de tijd blootgesteld aan marktrisico!
Zeer hoge liquiditeit in de S&P 500 future.
Goede resultaten bij 25 van de 26 geteste aandelenmarkten.

ACADEMISCHE STUDIES

Further Evidence on the Turn of the Month Effect, Erhard Reschenhofer – Business and Economics Journal
Calendar Anomalies in Stock Index Futures, Oscar Carchano & Ángel Pardo Tornero – University of Valencia
An anatomy of Calendar Effects, Laurens Swinkels & Pim van Vliet – Journal of Asset Management
Do Seasonal Anomalies Still Work?, Constantine Dzhabarov & William Ziemba – The Journal of Portfolio Management
Open een rekening.